Bezpieczeństwo zakupów

Czy robienie zakupów on-line w sklepie Red-Lychee.pl jest bezpieczne?

Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów są dla nas priorytetem. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Administratorem danych osobowych jest dystrybutor i przedstawiciel marki Red Lychee w Polsce oraz właściciel sklepu Red-Lychee.pl, firma JKB Energo z siedzibą w 43-300 Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 6/7, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska – Białej; NIP: 5472000317; Regon: 120074787.

Nie sprzedajemy danych naszych klientów w celach reklamowych i marketingowych. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim, a nawet w naszych biurach i magazynach Twoje dane są traktowane z najwyższą poufnością.

Zanim Twoje poufne informacje takie jak adresy lub dane karty kredytowej zostaną nam przekazane, kodowane są przez bezpieczny serwer, tak aby nikt nie mógł ich zobaczyć.

Red-Lychee.pl używa serwera, który przesyła tylko zakodowane dane, zakupy są więc całkowicie bezpieczne. Od momentu wysłania zamówienia do momentu otrzymania go przez dedykowaną firmę kurierską dane są ukryte przed hakerami i nie można ich odszyfrować. Wszystkie informacje o karcie kredytowej są usuwane z wiadomości zwrotnych.