Dane Firmy

Właścicielem sklepu Red-Lychee.pl oraz Administratorem danych osobowych jest dystrybutor i przedstawiciel marki Red Lychee w Polsce, firma JKB Energo z siedzibą w 43-300 Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 6/7, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska – Białej; NIP: 5472000317; Regon: 120074787.