Dane Firmy

Właścicielem sklepu Red-Lychee.pl oraz Administratorem danych osobowych jest dystrybutor i przedstawiciel marki Red Lychee w Polsce, firma JKB Energo z siedzibą w 43-300 Bielsku-Białej przy ul. Modrzewskiego 2/3, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska – Białej pod nr 64540; NIP: 9371811542; Regon: 241315582.

Red Lychee - Produkty z Najlepszej Wełny i Kaszmiru